Stimate candidat,

Termenul limită pentru completarea fișei de înscriere online și de primire a dosarelor complete de înscriere la concursul de admitere, sesiunea 2020 a fost 31 iulie 2020 (pentru cetățenii europeni și din state terțe), respectiv 17 iulie (pentru românii de pretutindeni).

Etapele următoare ale admiterii sunt:

  1. Clasificarea candidaţilor pe baza punctajului obţinut conform criteriilor de selecţie stabilite de universitate (pentru cetățenii din state terțe și pentru românii de pretutindeni), respectiv examenul de admitere online (pentru cetățenii europeni).
  2. Depunerea eventualelor contestații (pentru cetățenii din state terțe și pentru românii de pretutindeni).
  3. Confirmarea locului.

Pentru calendarul aferent fiecărei etape, precum și pentru informații detaliate privind procedura de admitere, vă rugăm consultați metodologia postată pe site-ul universității, la:

http://www.umft.ro/admitere-2020_794