Stimate candidat,

13 Iulie 2018 este termenul limita pentru completarea fisei de inscriere online si de depunere a dosarelor de înscriere la concursul de admitere.

Etapele următoare ale concursului de admitere sunt:

 1. Evaluarea dosarelor
 • 16.07.2018 – 18.07.2018 – evaluarea dosarelor candidaţilor pe baza criteriilor proprii de selecţie stabilite de Universitate;
 • 18.07.2018 – publicarea rezultatelor provizorii ale concursului de admitere, la toate programele de studii, după finalizarea evaluării dosarelor de candidatură pe site-ul universităţii www.umft.ro sau admission.umft.org şi la sediul Departamentului de Relaţii Internaţionale;
 1. Depunerea eventualelor contestații
 • Eventualele contestaţii cu privire la modul de desfăşurare a concursului de admitere sau la rezultatele acestuia se vor transmite, după afişarea rezultatelor, prin e-mail pe adresa relint@umft.ro în data de 19.07.2018, orele 08.00 – 24.00 (ora României).
 • Rezolvarea contestaţiilor este, în exclusivitate, de competenţa Comisiei centrale de admitere care va analiza şi soluţiona contestaţiile în data de 20.07.2018. Decizia comisiei este definitivă şi va fi comunicată prin afişare, pe site-ul Universităţii www.umft.ro şi la sediul Departamentului de Relaţii Internaţionale.
 1. Confirmarea locului !!! 

Etapa I

 • După afișarea rezultatelor provizorii, în perioada 19. 07. 2018 - 23. 07. 2018, candidaţii declaraţi „Admişi” provizoriu au obligaţia de a confirma locul prin e-mail, pe adresa admission@umft.ro. Confirmarea locului trebuie însoțită și de achitarea prin transfer bancar a taxei de confirmare de 200 euro, taxa nereturnabilă, iar candidații trebuie sa atașeze la mail-ul de confirmare și copia scanată a chitanței de la bancă.
 • Neconfirmarea locului de către candidat în perioada stabilită și/sau neachitarea taxei de confirmare echivalează cu renunțarea la locul obținut prin concurs.
 • În data de 25 iulie 2018, vor fi afişate rezultatele redistribuirii locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării locurilor după prima etapă de confirmare.

Etapa a II-a

 • În perioada 25 iulie – 26 iulie 2018, locurile rămase libere se ocupă de alţi candidaţi declaraţi „respinşi”, pe bază de cereri individuale transmise la adresa de e-mail: admission@umft.ro, însoţite de copie scanată a chitanţei de plată a taxei de confirmare.
 • Dacă sunt  depuse  mai  multe  cereri  decât  locurile  rămase  libere,  ocuparea locurilor se va face în ordinea punctajelor obţinute la concursul de admitere de către titularii cererilor. Taxa de confirmare nu se restituie în cazul în care candidatul renunţă ulterior la locul obţinut prin concurs sau în cazul în care nu se încadrează în limita locurilor cu taxă, în situaţia în care au fost depuse un număr mai mare de cereri de confirmare decât numărul de locuri rămase libere.
 • Candidații declarați respinși care nu confirmă în a II-a etapă de confirmări nu au dreptul de a se clasifica pe locurile rămase neocupate.